Stichting Devieer ziet de meerwaarde van een multidisciplinair karakter van de zorg in combinatie met elementen van welzijn. Wij bieden ondersteuning en advies voor verschillende professionals, zelfstandigen en ondernemers om op een efficiënte wijze te werken aan een beter leefklimaat in de wijk, met als doel om de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. 

Voor mensen die eenzaam - vastgelopen in de samenleving - op een zolderkamertje aan het verpieteren zijn, belemmerd worden door angst, of de weg naar de juiste zorg niet weten, is er een verkleinde kans dat zij tot ontplooiing komen. Wij zetten ons in voor onze medemens die belemmerd wordt door allerlei verschillende complicaties die zij ervaren in hun dagelijks leven. Omdat wij gespecialiseerd zijn in de omgang en het contact maken met bewoners en daardoor de focus kunnen leggen op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie.

Bij Stichting Devieer staat de gezondheid van bewoners hoog in het vaandel. Wij zijn van mening dat levensstijl een belangrijke component is in de kwaliteit van het leven. Lichamelijke gezondheid heeft direct invloed op het cognitieve en vice versa. Stichting Devieer stuurt aan op (groeps)activiteiten waarbij men gezond, nieuw gedrag koppelt aan de impulsen van het dagelijks leven. Drama, bootcamp en kookworkshops worden onder andere ingezet om mensen te motiveren en te activeren in het proces tot een gezondere levensstijl. Doordat buurtbewoners zelf een platform aangeboden zouden kunnen krijgen voelen ze zich meer betrokken. Daardoor wordt duurzaamheid gewaarborgd.

Beweging is daarvan een evenzo belangrijk component. Activiteiten met voldoende lichaamsbeweging (zoals bootcamp en zelfverdediging) zijn wat ons betreft een uitstekende "cognitive enhancer". Maar om deze doelen na te streven dient er voor sommigen een stukje vermijding, angst, of negatieve coping te worden aangepakt.

Stichting Devieer vindt bovendien dat cultuur niet mag ontbreken in de buurt. Wij stimuleren daarom bijvoorbeeld fotoworkshops en creativiteitsontwikkeling-cursussen, teneinde de autonomie van verschillende doelgroepen te bevorderen en hen daarmee tegelijkertijd een stap te laten maken in de participatiesamenleving.